Aanvraag voor 36,5 miljoen rijksbijdrage in nieuwe Regio Deal

31 oktober 2023 • 09:14
Aanvraag voor 36,5 miljoen rijksbijdrage in nieuwe Regio Deal
Bron foto: Smart Delta Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - Meer dan 70 partners uit de regio Drechtsteden-Gorinchem dienen aanvraag in voor 36,5 mln rijksbijdrage in nieuwe Regio Deal

Vertegenwoordigers van meer dan 60 bedrijven, onderwijs- en maatschappelijke instellingen en 8 gemeenten in de regio Drechtsteden-Gorinchem hebben gezamenlijk een propositie ingediend bij het ministerie van BZK voor de 5e tranche Regio Deals. In de propositie, met als titel ‘Slim Samen Vooruit!’ wordt het Rijk gevraagd mee te investeren met een bijdrage van € 36,5 mln in ruim 20 projecten die de achterblijvende brede welvaart in de regio verbeteren. Dit bedrag wordt meer dan verdubbeld door alle partners tezamen. 
dinsdag 31 oktober

Burgemeester Dordrecht en voorzitter Smart Delta Drechtsteden Wouter Kolff: “Smart Delta Drechtsteden heeft ontzettend veel potentie: voor de eigen inwoners, opleidingsinstituten en ondernemers, maar ook in de bijdrage aan nationale opgaven. Er zijn echter ook flinke uitdagingen. Zo wordt er ondanks dat er veel uren gewerkt wordt, minder verdiend dan gemiddeld in Nederland. Ook is de WOZ-waarde van de woningen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking lager. Bovendien maken de slechte luchtkwaliteit, het intensieve goederenvervoer over water en spoor dwars door onze gemeenten en milieuschandalen als bij Chemour, het hard nodig om een substantieel deel van het beschikbare Regio Deal budget te laten landen in onze regio.”  

Impuls door eerdere Deal 
In 2020 sloot de regio Drechtsteden-Gorinchem al een Regio Deal van 45 mln euro, waar het Rijk de helft aan bijdroeg. Dit heeft een impuls gegeven aan de crisisbestendigheid van het gebied en verbetering van de omgeving, met name aan de oevers. Burgemeester Gorinchem Reinie Melissant: “We hebben flinke stappen gezet en lopen op koers om de huidige Regio Deal halverwege 2025 af te ronden. Deze Regio Deal heeft de samenwerking in onze regio versterkt. Gorinchem en de regio Drechtsteden hebben elkaar gevonden en de triple helix-samenwerking in de regio bloeit. Met de nieuwe Regio Deal zetten we onze samenwerking voort en bouwen deze met een groot aantal partners verder uit.” 

Gezondheid, bestaanszekerheid en leefomgeving onder druk 
In de nieuwe propositie is gekozen voor een andere focus. Begin 2023 bleek uit analyse van de brede welvaartsindicatoren dat de gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de inwoners van de regio onder druk staan. Ook hebben de leefomgeving en de innovatiekracht van de regio een stevige boost nodig. Bestuursvoorzitter ROC Da Vinci College Henrik Stevens: “Samen met de triple helix partners in de regio staan ruim 20 projecten in de steigers die, als de Regio Deal gesloten wordt, onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Zo dragen we ook vanuit het onderwijs bij aan de innovatiekracht en kansen in de regio.” 

Maakindustrie motor van BV Nederland 
Edward van der Meijden, voorzitter van de Gorinchemse ondernemersvereniging IKG: “De maakindustrie, de maritieme in het bijzonder, in onze regio is belangrijk voor de BV Nederland en Europa. De roep om industriële autonomie wordt immers steeds luider. Bovendien moeten onze bedrijven, opleidingen en R&D hubs er al op korte termijn voor zorgen dat een groot deel van de binnenvaartvloot over kan gaan op schone nieuwe energie. Daar heb je werknemers voor nodig die de kennis en kunde bezitten én hier prettig kunnen wonen en leven. Terwijl andere regio’s vaak profiteren van hun ligging in de Randstad, staat het leven, wonen, werken en leren van de inwoners in onze regio onder druk. Dit tij willen en kunnen we keren met de impuls van de nieuwe Regio Deal.” 

Hoe gaat het verder? 
De komende maanden zal het Rijk de proposities, ingediend voor de 5e tranche, beoordelen. Begin 2024 besluit het Rijk welke Regio Deals verder worden uitgewerkt; medio 2024 vindt definitieve besluitvorming plaats over projecten en bedragen. 

Over de Regio Deals
Na de drie tranches Regio Deal uit het kabinet Rutte III, is opnieuw 900 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kabinet Rutte IV, voor de periode tot 2025, voor nieuwe Regio Deals. In eerste instantie zou dit bedrag nagenoeg gelijk verdeeld worden over drie tranches. Echter, het kabinet heeft besloten om € 84 miljoen van de gereserveerde middelen van de zesde tranche over te hevelen naar de vijfde tranche. Deze verhoging houdt verband met het aantal voorstellen in de vierde tranche en een toezegging die het kabinet heeft gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Bij de excuses die het Kabinet aanbood is één van de 50 maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld, om in de eerstvolgende tranche Regio Deals € 50 miljoen te reserveren voor voorstellen die worden aangedragen vanuit deze regio. Voor de vijfde tranche Regio Deals reserveert het kabinet in totaal nu € 384,6 miljoen, en voor de zesde tranche is een bedrag van € 216,6 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan een bedrag van minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro worden gevraagd.  

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.