College presenteert begroting 2010 en meerjarenperspectief

15 oktober 2009

ALBLASSERDAM - In de programmabegroting 2010 en het meerjarenperspectief 2011 - 2013 presenteert het college van B&W een realistisch beeld van de financiële situatie van de gemeente. Dit is de laatste begroting in deze raadsperiode. Hij is bijzonder vanwege de huidige uitzonderlijke financiële situatie, zoals in de perspectiefnota 2010 al is aangekondigd. 

Sluitende begroting 2010
De verlaging van de algemene uitkering vraagt om ingrijpende maatregelen. Mede gezien de kredietcrisis heeft het rijk besloten dat het meerjarenperspectief niet sluitend hoeft te zijn; een richtinggevend pakket om het sluitend te krijgen is voldoende. De begroting van 2010 moet echter wel sluitend zijn om preventief toezicht te voorkomen.

Bezuinigen
In de begroting voor 2010 stelt het college diverse bezuinigingsmogelijkheden voor met doorwerking naar volgende jaren. Daar zijn nog maatregelen aan toegevoegd in het kader van regionale ontwikkelingen en verhoging van inkomsten. Voorbeelden zijn de verhoging van de inkomsten van de mastreclame, effciencywinst door meer regionale samenwerking en besparingen op subsidies.

Ook zijn er verschuivingen in het investeringsprogramma die leiden tot besparingen, zoals vertraging van de bouw van de brandweerkazerne en opschuiving nieuw onderkomen van de buitendienst. Daarnaast kondigt het college een onderzoeksprogramma aan om kosten te besparen en inkomsten te genereren in de toekomst. Onderwerpen daarvoor zijn o.a. het al dan niet samenvoegen van adviescommissies aan bestuur en het vastgoedmanagement van gemeentelijke eigendommen.

Inzicht in de hoogte van de opbrengsten en besparingen is nu nog niet vast te stellen, daarom is nog geen bedrag extra ingeboekt. Om deze onderzoeken mogelijk te maken is in 2010 een bedrag vrij gemaakt van €75.000,--. Met de resultaten wil het college ook na 2011 kunnen anticiperen op mogelijke bezuinigingen.

Weerstandsvermogen
Met de bezuinigingsvoorstellen en het onderzoeksprogramma komt de gemeente in 2010 uit op een tekort van €207.000,--.  Om dit op te vangen stelt het college voor om de storting in de algemene reserve van €200.000,-- te laten vervallen. Hierdoor wordt de minimale norm van het weerstandsvermogen nog niet gehaald in 2011, zoals was afgesproken vóór de kredietcrisis. Ter compensatie boeken we voor de jaarschijf 2012 een storting van €106.000,-- voor het weerstandsvermogen. Hierdoor wordt de minimale norm gehaald in 2012.

De begroting wordt op 26 oktober 2009 behandeld in een gezamenlijke raadscommissie om 19.30 uur. Op 5 november is de begroting aan de orde in de gemeenteraad. Die vergadering begint om 16.00 uur.

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.