dinsdag 7 december 2021

Alles over Alblasserdam

Aanslag lokale belastingen en WOZ-waarde

23 februari 2021

ALBLASSERDAM - SVHW verstuurt in februari namens onder meer onze gemeente en waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse lokale belastingaanslagen via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt voor Alblasserdam ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? 

Maak dan (kosteloos) een afspraak met één van de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW op www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

U kunt ook gratis bezwaar maken

Dit kan via Mijn SVHW op www.svhw.nl of schriftelijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook direct bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? 

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/WOZ-waarde of vraag een bezwaarformulier aan.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via Mijn SVHW op www.svhw.nl, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn.  SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van SVHW met ‘goed’.

Corona en WOZ-waarden van niet-woningen

Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Deze gevolgen blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke functie, kan er wèl sprake zijn van waardevermindering door de corona-pandemie. SVHW heeft hier al een correctie toegepast.
Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde van uw niet-woning? 
Maakt u dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW. Dit kan via: 
•    Het contactformulier op www.svhw.nl/contact
ga naar ‘Bespreken WOZ-waarde’ kies ‘woning’ of ‘niet-woning’ 
en vul het formulier verder in. 
•    Telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. 
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19.

Lees meer over:

WOZ-waarde lokale belastingen
Deel dit bericht met je vrienden!