dinsdag 7 december 2021

Alles over Alblasserdam

Wethouder Arjan Krajio (Milieu)

Gemeente: “Beperk houtstook, zorg voor goede ventilatie”

5 oktober 2021 (door Willem Schneider)

ALBLASSERDAM - Regelmatig luchten, vooral werken met oplosmiddelen in ruimtes die geventileerd zijn. Bewustwording van de overlast die houtstook veroorzaakt.

Dit zijn enkele mogelijke aanbevelingen, die de gemeente Alblasserdam zal doen naar aanleiding van de meetresultaten van de rapportage “BinnensteBuiten Meten van de luchtkwaliteit in Alblasserdam.” De rapportage is onlangs door de gemeente en door de provincie Zuid-Holland gepubliceerd. 

Geen zorg
Deze meetresultaten geven aan dat de waarden voor fijnstof, stikstofoxiden en ozon geen reden tot zorg geven. “Zowel buiten als binnen is er geen sprake van overschrijdingen van wettelijke grenswaarden”, aldus Arjan Kraijo, wethouder Milieu van de gemeente Alblasserdam. Deze meting komt overeen met officiële metingen, waarin de luchtkwaliteit in heel Zuid-Holland onder de wettelijke grenswaarden blijft. 

Uitschieters 
Een tweede conclusie van de rapportage is, dat activiteiten binnenshuis tot flinke uitschieters op het gebied van fijnstof kunnen leiden. Met name koken, houtstook en stofzuigen kunnen in de woning zorgen voor flink wat meer fijn stof. Het gebruik van een goede afzuigkap en ventileren zijn daarom verstandige beslissingen. Een derde conclusie uit het rapport is dat er op sommige plekken extreem hoge waarden voor CO2 en vluchtige organische stoffen (VOS) worden gemeten. De extreem hoge waarden van kooldioxide zijn mogelijk te wijten aan slechte ventilatie. Oorzaken kunnen onder meer de slecht ingestelde (ventilatie) apparatuur, onbekendheid met het gebruik van de ventilatie apparatuur of de (te) energieneutraal gemaakte woningen zijn.

Op sommige locaties worden extreem hoge waarden van vluchtige organische stoffen gemeten, die voornamelijk afkomstig zijn van interne oorzaken zoals: gebruikte schoonmaakmiddelen, nieuw meubilair, lijm en verfstoffen.

Overlast houtstook 
in het kader van het Schone Lucht Akkoord hebben overheden met elkaar afgesproken om in 2030 de waarden voor luchtkwaliteit van de World Health Organisation (WHO) te halen. Ook de gemeente Alblasserdam heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De gemeente zal dit verder uitwerken tot maatregelen, die de luchtkwaliteit in de gemeente verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de bewustwordingscampagne over overlast door houtstook die de gemeente op verschillende momenten in het jaar houdt. Maar de maatregelen kunnen volgens Kraijo ook gaan over thema's als mobiliteit, binnenvaart en industrie.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!