dinsdag 26 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

Haven-10-daagse

12 juli 2021

ALBLASSERDAM - Op 6 mei jongstleden heeft de gemeente de aankondiging rondgestuurd van het eerste grote evenement na (corona en) de zomervakantie.

Evenementen 2021
De Haven-10-daagse van 10-19 september belooft een groots heropeningsevenement te worden. Een echte ‘best-off', van, voor en door Alblasserdammers.

Er is in de afgelopen weken al de nodige interactie geweest met ondernemers in Alblasserdam vanuit de verschillende Comités. Als u mee wilt doen met en rondom één van de activiteiten zoals b.v. de Paardenmarkt, Avondvierdaagse of Havenfestival laat u vooral horen. De gemeente alblasserdam wil dit graag faciliteren.

Bijdrage
Vanuit de verschillende evenementen zullen ook sponsoracties op touw worden gezet. De Gemeente begrijpt dat dit normaal meer gespreid over het jaar is en nu allemaal in een korte periode valt. Ze willen hierin graag een coördineerde rol spelen als SFEA om te zorgen dat alle evenementen een financieel gezonde editie kunnen draaien. Natuurlijk zijn ze warm pleitbezorger voor directe ondersteuning van de evenementen die u wilt ondersteunen, maar als u dit meer centraal wilt laten lopen kan dit ook via het SFEA. de Gemeente hoort graag van u.

Toekomst 
Komende week bespreken zij het evenement en de voornemens ten aanzien van het evenementenbeleid naar toekomst toe ook met de ondernemersverenigingen in Alblasserdam: de OKA en OV De Noord. Ze willen kijken hoe ze nog beter mooie lokale evenementen kunnen gaan faciliteren en u als ondernemer het juiste podium kunnen aanbieden.

Contact
De Haven-10-daagse heeft tot doel Alblasserdammers en lokale ondernemers te verbinden. Uw aandeel in het succes is onmisbaar. Wij bevelen de activiteiten en programma-onderdelen van harte in uw aandacht aan,“Koop lokaal, steun onze evenementen”. Wilt u centraal sponsoring doen naar de evenementen of heeft u meer ideeën of suggesties? Neem dan contact op met Wiebe van Bockel via:
wvanbockel@voerman.com.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!