woensdag 27 mei 2020

Alles over Alblasserdam

Kaart maakt melden eikenprocessierups makkelijker

18 mei 2020

ALBLASSERDAM - Ziet u in een boom een eikenprocessierups of een nest van deze rupsen? Meld het dan! Die oproep doet de gemeente Alblasserdam aan alle inwoners om te helpen de rups te bestrijden.

Op de website van de gemeente staat een kaart met de eikenbomen die de gemeente in beheer heeft. Daarop is te zien over welke bomen een melding is gedaan. Wie een nog niet gemeld nest ziet, kan dit direct doorgeven via Fixi.nl.

Boom met rood/wit lint
Als de boomverzorgers van de gemeente een nest constateren, markeren zij dit met rood/wit lint met daarop de afbeelding van eikenprocessierups. Vervolgens gaat een gespecialiseerd boomverzorger zo snel mogelijk aan de slag met het verwijderen van de rupsen en de nesten. De meest risicovolle locaties, zoals bij speelplaatsen, sportvelden en scholen komen als eerste aan de beurt.

Haartjes veroorzaken jeuk
Iedere rups draagt heel veel zogenoemde brandharen. Als deze zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De rupsen zijn ongeveer 2 cm lang en verplaatsen zich in groepen. De overlast is vorig jaar landelijk behoorlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De eerste nesten zullen binnen nu en twee weken verschijnen. In juni valt een piek te verwachten.

Preventie
In april van dit jaar heeft de gemeente al maatregelen getroffen tegen de eikenprocessierups. Er zijn 100 nestkasten voor zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen en 100 insectenhotels geplaatst. Met name koolmezen, vleermuizen en sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de rups.

Kaart met aangetaste bomen
De kaart met eikenbomen staat op www.alblasserdam.nl/eikenprocessierups. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bomen zonder nest (donkergroen), bomen met nest (rood) en nog te controleren meldingen (lichtgroen).

Wethouder Peter Verheij: "Door de kaart weten inwoners welk gebied ze kunnen mijden om niet in contact te komen met de brandharen. Ook weten ze of een melding al bekend is bij de gemeente.

Dankzij de meldingen kunnen wij eerder in actie komen. We gebruiken de kaart ook om een beeld te krijgen van waar we volgend jaar nog meer preventieve maatregelen kunnen treffen."

Lees meer over:

Eikenprocessierups kaart
Deel dit bericht met je vrienden!