vrijdag 27 november 2020

Alles over Alblasserdam

Online enquête over aardgasvrij

23 oktober 2020

ALBLASSERDAM - Om te weten te komen hoe inwoners tegen de overstap naar aardgasvrij aankijken, houdt de gemeente Alblasserdam een enquête. Tot en met 8 november kan iedereen die in Alblasserdam woont, zijn of haar mening geven. Wat vindt u belangrijk bij de overstap? Wat baart u zorgen en hoe wilt u betrokken worden?

Doe mee aan de enquête

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook Alblasserdam bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. 

Start Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven?

De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de gemeente de komende maanden gaat opstellen. De resultaten van de online enquête worden meegenomen bij het opstellen van dit document. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kan men nieuwe ontwikkelingen en technieken meenemen in de route naar een aardgasvrije toekomst. 

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe we stapsgewijs werken naar een aardgasvrij Alblasserdam.

 

Lees meer over:

aardgasvrij enquete
Deel dit bericht met je vrienden!