vrijdag 30 juli 2021

Alles over Alblasserdam

Verordening Jeugdhulp vastgesteld

18 juni 2021

ALBLASSERDAM - Op 25 mei 2021 heeft de raad van de gemeente Alblasserdam de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2021' vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op de uitvoering van de Jeugdwet.

De Jeugdwet kent een voorzieningenplicht voor de gemeente; de jeugdhulpplicht. Deze houdt kort gezegd in dat de gemeente (het college) jeugdhulp moet bieden als de jeugdige of ouders dit nodig hebben bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of deelname aan de maatschappij.

De aard en omvang van deze jeugdhulp wordt in beginsel door de gemeente bepaald en de regels zijn opgenomen in deze verordening. De volledige tekst van het besluit kunt u lezen op www.overheid.nl. (Zoek op onder 'lokaal beleid' met als zoekterm postcode 2951). Voor vragen over of een nadere toelichting op de verordening kunt u contact opnemen met de gemeente opnemen. (Telefoon: 078 6914078)

Lees meer over:

Verordening jeugdhulp
Deel dit bericht met je vrienden!