dinsdag 7 december 2021

Alles over Alblasserdam

Disclaimer

Alblasserdam.net verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Alblasserdam.net doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de website wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van Alblasserdam.net. Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar Alblasserdam.net neemt niet de verantwoording over deze informatie.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Alblasserdam.net vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst als extra service. Alblasserdam.net neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Alblasserdam.net worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding € 25,- per (originele) foto. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan redactie@alblasserdam.net.

Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar redactie@alblasserdam.net. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Alblasserdam.net
Torenmolen 5
3352 VD Papendrecht
tel. 088-6540400
e-mail redactie@alblasserdam.net