Grondbanken accepteren licht PFOA-houdende grond

22 december 2017 door Hennie van der Zouw
Grondbanken accepteren licht PFOA-houdende grond

ALBLASSERDAM / DRECHTSTEDEN - Op 27 september 2017 heeft de Alblasserdamse wethouder Arjan Kraijo de gemeenteraad van Alblasserdam geïnformeerd over de aanwezigheid van perfluoroctaanzuur (PFOA) in de bodem van Alblasserdam en omgeving (de Drechtsteden).

PFOA is in de bodem terecht gekomen doordat luchtuitstoot vanaf het terrein van Chemours in hele kleine druppeltjes is neergeslagen. Dit heet atmosferische depositie.

Nadat deze informatie in september bekend is geworden, is door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in samenwerking met verschillende partijen een grootschalig bodemonderzoek in de regio opgestart.

Omdat er nog geen normen zijn voor PFOA, maakt het aantreffen van PFOA in de bodem het hergebruik van grond in de regio lastig. Ongereguleerd hergebruik van PFOA houdende grond kan leiden tot nieuwe bodemverontreinigingen met PFOA op plaatsen die nu nog vrij zijn van PFOA. Volgens artikel 13 van de Wet bodembescherming is dit niet toegestaan.

Afgraven en vervoer grond gewoon mogelijk
Afgraven en vervoeren van licht PFOA-houdende grond uit de Drechtsteden en omgeving is overigens wel gewoon mogelijk. Er gelden wel voorlopige extra regels voor het toepassen van deze grond op een andere plek (‘hergebruik’). Zo moet licht PFOA-houdende grond worden toegepast op een plek waar grond met een vergelijkbaar gehalte naar verwachting al aanwezig is. De extra regels zijn genoemd in de Handreiking toepassing van PFOA houdende grond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland. Deze is in samenwerking met de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en bodemdeskundigen van DCMR, GGD, provincie Zuid-Holland en het expertisecentrum PFAS opgesteld.

Het tijdelijke beleid dat in deze handreiking wordt beschreven komt er op neer dat de regio is verdeeld in schillen. Deze schillen zijn bepaald op basis van de onderzoeksresultaten die in oktober beschikbaar waren. Rondom de bron is de eerste, relatief kleine, schil. Alblasserdam ligt in de buitenste schil (laagste gehalten in de bodem). Grondverzet kan binnen de schillen van buiten naar binnen plaatsvinden (van schoon naar vuil). Grond met lage gehalten aan PFOA die in Alblasserdam vrijkomt kan in Dordrecht, waar hogere gehalten in de bodem zijn aangetoond, worden gebruikt. Andersom is niet mogelijk.

Grondbanken accepteren PFOA-houdende grond
Inmiddels zijn er ook een aantal gecertificeerde grondbanken in de regio die PFOA-houdende grond accepteren.

Voorbeelden van gecertificeerde grondbanken (onder BRL 9335-1) in de nabije omgeving die PFOA-houdende grond kunnen innemen zijn:
• Julianahaven Recycling, Kilkade 12, Dordrecht.
• Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong, Noordhoek 35, Papendrecht.
• Grondbank Combinatie Uilenvlietsehaven bv, Uilenvlietsehaven 1, Heerjansdam.

Hieraan zijn wel kosten verbonden. Het is aan te raden voor het verplaatsen van de grond contact op te nemen met de ontvanger.

Voor wie geldt dit?
De extra regels zijn van toepassing in gemeenten binnen de zogeheten contour, het gebied waar wordt verondersteld dat zich verhoogde concentraties PFOA kunnen bevinden. Het gaat hierbij om Dordrecht, andere Drechtsteden, maar ook (delen van) enkele gemeenten buiten dat gebied. Een kaartje van het gebied waar het om gaat is te vinden in de ‘Handreiking toepassing van PFOA-houdende grond’.
Het landelijk Expertisecentrum PFAS voert op dit moment het eerder genoemde onderzoek uit naar de verontreiniging en naar het gedrag van PFOA in de bodem. Het onderzoek vindt plaats in het hoogst mogelijke tempo, maar vergt nu eenmaal tijd. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen, indien mogelijk, definitieve regels voor hergebruik van grond worden opgesteld. De verwachting is dat er uiterlijk in het voorjaar van 2018, mogelijk zelfs eerder, meer duidelijkheid is over de situatie. 

Meer weten?
Bedrijven die meer willen weten of vragen hebben over het hergebruik van grond kunnen contact  opnemen met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel. 078 770 85 85.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.