Nader bodemonderzoek PFOA in wijdere omgeving chemische fabriek Chemours

28 september 2017 door Hennie van der Zouw
Nader bodemonderzoek PFOA in wijdere omgeving chemische fabriek Chemours

ALBLASSERDAM / DORDRECHT - Dit najaar komt er nader bodemonderzoek in een wijdere omgeving rond de chemische fabriek Chemours in Dordrecht. De gemeenten Alblasserdam en Molenwaard liggen in de buitenste rand van het gebied, waar dit extra onderzoek wordt uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek is dat bij recent grondonderzoek in Papendrecht PFOA en GenX is aangetroffen. Dat betekent dat deze stoffen zich mogelijk in een groter gebied rondom de fabriek hebben verspreid dan tot nu toe aangenomen.

In de omgeving van Chemours worden licht verhoogde gehalten PFOA en GenX in de grond en het grondwater aangetroffen. Dit komt doordat luchtuitstoot vanaf het terrein van Chemours in hele kleine druppeltjes is neergeslagen (PFOA en GenX) en neerslaat (GenX). Dat heet atmosferische depositie. De stof PFOA wordt sinds 2011-2012 niet meer door Chemours gebruikt.

In de directe omgeving van Chemours zijn hier al eerder onderzoeken naar gedaan. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de aangetroffen gehalten PFOA ver onder de dit jaar opgestelde risicogrenswaarden voor onder andere wonen met (moes)tuin liggen. De aangetroffen gehalten GenX liggen weer veel lager dan PFOA.

Wat betekent dit voor inwoners van Alblasserdam en Molenwaard?
Het extra bodemonderzoek dat dit najaar wordt gedaan in een wijdere omgeving rond de fabriek maakt het mogelijk na te gaan hoe ver deze neerslag (atmosferische depositie) precies reikt. Omdat de aangetroffen gehalten PFOA in de directe omgeving van Chemours ver onder de risicogrenswaarden liggen, is er geen reden om aan te nemen dat er in Alblasserdam of Molenwaard (die in een wijdere omgeving van de fabriek liggen) risico is voor de gezondheid.

Risicogrenswaarden bepalen tot welke hoogte bodem veilig gebruikt kan worden, uitgesplitst naar het type gebruik en bijbehorende blootstellingsroutes. Zo houdt de risicogrenswaarde 'wonen met moestuin' naast spelende kinderen ook rekening met 100% groenteconsumptie en 50% aardappelconsumptie uit eigen tuin. De aangetroffen waarden vormen dus geen risico voor de gezondheid. 

Wel gevolgen voor hergebruik grond
Wel maakt het aantreffen van deze stoffen hergebruik van grond uit deze omgeving lastig. Er zijn namelijk nog geen normen voor. Dat betekent dat niet zal worden ingestemd met meldingen voor het toepassen van grond uit deze omgeving. Dit omdat de Wet bodembescherming voorschrijft dat grondverzet niet mag leiden tot nieuwe bodemverontreinigingssituaties. Door grond toe te passen waarin mogelijk verhoogde concentraties PFOA zit, zou dat wel kunnen gebeuren. De betrokken gemeenten zijn met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS aan de slag om hier beleid voor op te stellen.

Bloedonderzoek onder omwonenden ook voor Alblasserdam en Molenwaard?
Vorige week heeft staatssecretaris Dijksma in de Tweede Kamer aangegeven dat er voor direct omwonenden van Chemours een (nieuwe) mogelijkheid komt om bloed te laten testen op PFOA. De staatssecretaris zei dat het plan is dat iedereen die tussen 1970 en 2012 minimaal een jaar in het effectgebied woonde en niet al eerder getest is, in principe de mogelijkheid krijgt om zich te laten testen.

Dit onderzoek is gericht op direct omwonenden van de fabriek die in aanraking zijn geweest met chemische stoffen die via de lucht zijn uitgestoten. Alblasserdam en Molenwaard liggen ver buiten dit effectgebied. Op basis van eerdere onderzoeken en de huidige inzichten is er geen aanleiding om dit bloedonderzoek aan te bieden aan inwoners van Alblasserdam of Molenwaard.

Meer weten?
Op 11 mei 2017 hebben het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Zuid-Holland rapporten van het RIVM over PFOA gepubliceerd. Het betreft onder meer de steekproef bloedonderzoek onder omwonenden en het literatuuronderzoek naar PFOA. Op de website van de gemeente Dordrecht vindt u deze rappoorten en verdere uitgebreide informatie over Chemours, PFOA en GenX.

Heeft u vragen over uw gezondheid?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over PFOA, GenX en gezondheid? Neemt u dan contact op met de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) via tel 078-770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl.

Met klachten of zorgen over uw eigen gezondheid kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen zijn door de DG&J geïnformeerd over de kennis omtrent PFOA.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.