Na reconstructie kan wijk Blokweer Noord weer minstens 35 jaar mee

02 augustus 2016 door Hennie van der Zouw
Na reconstructie kan wijk Blokweer Noord weer minstens 35 jaar mee

ALBLASSERDAM - De komende jaren werkt de gemeente Alblasserdam aan een reconstructie van het noordelijke deel van wijk Blokweer. De grond is hier zodanig verzakt, dat dit zowel ondergronds als bovengronds gevolgen heeft. Het hoofdriool vervuilt, huisaansluitingen kunnen afbreken en kabels en leidingen komen in het grondwater te liggen. De ondergrond wordt ook steeds natter en drassiger, omdat het polderpeil gelijk blijft en de bovengrond zakt. De wijk kan na de reconstructie weer minstens 35 jaar mee.

Riolering
Vrijwel de gehele riolering zal vervangen moeten worden. Daarnaast wordt er naast het bestaande vuilwaterriool een zogenaamd DT-riool aangelegd, waar de straatkolken (goot) op aangesloten worden. Hiermee kan zoveel mogelijk relatief schoon regenwater van het openbare gebied naar het oppervlaktewater afgevoerd worden, in plaats van naar de waterzuivering. Drainage-aansluitingen vanuit woningen kunnen op het schoonwaterriool worden aangesloten. Op deze afbeelding krijgt u een beeld van de verschillende soorten afwatering in de nieuwe situatie. De gemeente voert overigens alleen werkzaamheden uit op eigen grond tot aan de erfgrens. Op deze tekening ziet u waar de erfgrenzen liggen.

Grond ophogen
Afhankelijk van de locatie moet de grond met 20 tot 50 cm opgehoogd worden. Waar mogelijk worden hiervoor lichte ophoogmaterialen gebruikt. De bestaande tegels en banden gebruiken zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Met name straatstenen zullen worden vervangen door nieuwe.

Inrichting
Aangezien de verlichting recent is vernieuwd, blijft deze staan. De wijk wordt ingericht als 30 km-zone en overal komen snelheidremmende maatregelen zoals plateaus en wegversmallingen. Voor restafval zullen ondergrondse containers worden geplaatst.

Groen
Hoewel veel bomen en struiken een ophoging zoals deze niet zullen overleven, zal zoveel mogelijk groen, dat het behouden waard is, worden herplant. Daarnaast worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en planten gebruikt, die passen bij de van nature voorkomende soorten. Hiermee krijgt de Middelwetering en het aanliggende groen een meer natuurlijke uitstraling. Daarnaast wordt een min of meer ecologische verbinding gelegd tussen het Mavopark en polder Kortland aan de ene kant, en de Groene Long en polder Blokweer aan de andere kant.

Planning
Vanwege de omvang van de wijk zullen de werkzaamheden in fases, verdeeld over de komende jaren, worden uitgevoerd. Werkzaamheden aan riolering, bestrating en groen zullen per fase waar mogelijk in één keer worden uitgevoerd.

Zoals in de Samenlevingsagenda van de gemeente is vastgelegd, zullen bij dit project ook bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken. In de voorbereiding zijn al diverse overlegmomenten geweest met Bewonersgroep Blokweer 2, die in het geheel een belangrijke rol vervult en de schakel vormt tussen bewoners en gemeente. Ook Stichting Welzijn Alblasserdam is bij de gesprekken betrokken. Op 2 en 3 maart 2016 heeft de gemeente al informatieavonden gehouden voor alle inwoners. Daarbij kregen zij informatie over de plannen en konden zij hun wensen en ideeën uiten. De Gemeente verwerkt deze waar mogelijk en blijft de bewoners informeren over het vervolgproces.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.