Alblasserdam wil ambities voor het dorp waar maken

14 juni 2016 door Hennie van der Zouw
Alblasserdam wil ambities voor het dorp waar maken

ALBLASSERDAM - Alblasserdam wil het dorp nog mooier en beter maken, teneinde een fijne, gezonde, goede en mooie leefomgeving voor de inwoners te creëren. Dit willen we uitvoeren bij gelijkblijvende woonlasten. In de Samenlevingsagenda zijn de grote ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg en jeugd, duurzaamheid en herontwikkeling van het centrumhart opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze ambitie van en voor het dorp financieel vertaald. Om dit binnen een financieel gezonde begroting te doen, moeten er keuzes worden gemaakt.

Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2017, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

In de Perspectiefnota blikt het college vooruit op de financiële balans en ontwikkelingen voor de komende jaren tot 2021 en vooral naar het begrotingsjaar 2017.

Jaarlijks geld beschikbaar voor de Samenlevingsagenda
In de Perspectiefnota 2017 is jaarlijks geld beschikbaar voor de uitvoering van projecten uit de Samenlevingsagenda. Dit bedrag loopt op tot jaarlijks € 1,0 miljoen vanaf 2019. Met dit geld kan de gemeente deze collegeperiode ook starten met de uitvoering van projecten zoals de renovatie van het gemeentehuis, de herontwikkeling van het Raadhuisplein, de herinrichting van het Lammetjeswiel en het Scheldeplein en de verplaatsing van het woonwagencentrum. Het Raadhuisplein, Scheldeplein en het Lammetjeswiel worden de huiskamers respectievelijk  tuinkamer van Alblasserdam.

Keuzes maken: nieuw voor oud
De gemeente krijgt meer geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Deze extra middelen zijn nog niet genoeg om alle ambities voor het dorp te kunnen realiseren. De gemeente zal ook keuzes moeten maken. In de Perspectiefnota zijn al enkele maatregelen opgenomen. Het college wil de kosten van bouw- en woningtoezicht in balans brengen met de dalende opbrengst uit bouwleges. Ook heeft het college de ambitie om vanuit duurzaamheid restafval sterk te reduceren en daarmee de kosten van de inzameling van dit afval aanzienlijk terug te dringen.

De Perspectiefnota 2017 laat zien dat de kosten in de jaren 2017 tot en met 2020 nog hoger zijn dan de opbrengsten. De gemeente wil in november een structureel sluitende begroting vaststellen, waarin de kosten en opbrengsten wel aan elkaar gelijk zijn. Daarvoor moeten nog keuzes gemaakt worden. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 moet nog jaarlijks een bedrag worden gevonden dat oploopt tot € 395.000 in 2020. Het college denkt het extra geld te kunnen vinden door goed te kijken naar welke bestaande activiteiten niet meer bijdragen aan de doelen van het dorp. Daarmee komt geld beschikbaar voor de door de samenleving gewenste nieuwe ontwikkelingen in het dorp.

Zoekrichtingen op weg naar een gezonde meerjarenbegroting
Het college streeft ernaar in november bij de behandeling van de begroting met voorstellen te komen voor de benodigde extra financiële ruimte voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de Perspectiefnota 2017 geeft het college aan via welke zoekrichtingen deze voorstellen worden uitgewerkt. De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2017 op 28 en 29 juni tijdens de algemene beschouwingen.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.