Financieel gezond perspectief steeds moeilijker

12 juni 2020
Financieel gezond perspectief steeds moeilijker

ALBLASSERDAM - De gemeente Alblasserdam voorziet de komende jaren net als veel andere gemeenten in Nederland sterk oplopende kosten in het sociaal domein én onvoldoende compensatie hiervoor door het Rijk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds maatregelen getroffen en financiële ruimte gezocht. Vanaf 2019 tot en met 2022 spreekt de gemeente de spaarpot aan om tekorten in die jaren op te vangen. Verdergaande maatregelen en bezuinigingen op andere gebieden vindt de gemeente onverantwoord. Als het Rijk met onvoldoende geld over de brug komt dan moet de gemeente de eigen inkomsten, zoals belastingen en heffingen verhogen. Dit signaal geeft het college aan de gemeenteraad
bij het aanbieden van de Perspectiefnota 2021.

Wethouder Verheij: "Het gemeentebestuur zeilt al jaren scherp aan de wind met een degelijk financieel beleid. Investeringen in onze sociale structuur (zoals gezondheid, preventie, meedoen, Kansrijk), scholen en openbare ruimte, zuinig omgaan met schaarse middelen en een scherp woonlastenbeleid. De kostenontwikkeling in de taken: zorg, werk en jeugd zijn echter zeer zorgelijk. Het Rijk compenseert de gemeente daarvoor, ook na herhaalde oproepen, onvoldoende. Daardoor zijn net als bij veel andere gemeenten, de grenzen bereikt van wat financieel gezond is. De rek is er uit. Als dit ook in het najaar zo is zijn  verdere verhogingen van de woonlasten helaas onvermijdelijk."

Samenwerken aan oplossingen
Alblasserdam blijft inzetten op de kanteling in het sociaal domein. Binnen het lokaal dorpsnetwerk en in regionaal verband werkt de gemeente samen met de Drechtstedengemeenten, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd aan oplossingen om de sterk stijgende kosten voor de taken werk, zorg en jeugd te stabiliseren en beheersbaar te krijgen. In de begroting 2020-2023 is al geld beschikbaar gesteld voor projecten gericht op gezondheid, preventie en meedoen en preventieve activiteiten. Projecten in het kader van de Regiodeal/Groeiagenda, zoals Nedstaal – Peute, Kansrijk, Dok12, de doorontwikkeling van het Leerwerkbedrijf Smile en de beweging van jeugdhulp naar de  voorkant dragen hier ook aan bij.

Grenzen aan samenwerking, pas op de plaats en inkomsten verhogen noodzaak De gemeente signaleert dat het bedrag dat de gemeente betaalt aan gemeenschappelijke regelingen de komende jaren stijgt van 49% van de begroting naar 53%. Hier bereikt de gemeente een kritische grens van de regionale samenwerking. Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek over de taken die de gemeente belegt in samenwerkingsverbanden en over de beheerbaarheid daarvan.Vorig jaar heeft Alblasserdam al een tekort opgelost van € 2 miljoen per jaar ten opzichte van een totale begroting tussen de € 45 en € 50 miljoen. Verder bezuinigen vindt het college onverantwoord. Als het Rijk in de meicirculaire 2020 met onvoldoende geld over de brug komt dan kan de gemeente niet anders dan de eigen inkomsten (belastingen / heffingen) verhogen.

Coronacrisis
De Corona crisis die in maart 2020 uitbrak vergt veel inzet van de gemeente en onze samenwerkingsverbanden, zoals contactonderzoeken door de GGD, handhaven van de noodverordening en ondersteuning van getroffen sectoren. De Sociale Dienst Drechtsteden voert de ToZo-regeling voor zelfstandigen uit. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor de extra kosten. De (financiële) gevolgen voor de langere termijn zijn uiterst onzeker en afhankelijk van hoelang de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) duren en van de duur en diepgang van de economische recessie. Op dit moment zijn de financiële gevolgen nog niet in te schatten. Op weg naar de begroting 2021 denkt het college in verschillende scenario's.

Algemene beschouwingen
In de Perspectiefnota geeft het college de mogelijkheden weer om te komen tot een structureel sluitende begroting vanaf het jaar 2023. Op 8 juli 2020 spreekt de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen over deze oplossingsrichtingen in aanloop naar de begroting 2021.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.