College rondt af en draagt solide begroting over

09 november 2021
College rondt af en draagt solide begroting over

ALBLASSERDAM - Burgemeester en wethouders van Alblasserdam zetten in de laatste begroting van de lopende collegeperiode vooral in op het afronden van zaken uit de Samenlevingsagenda 2018-2022. Voor nieuwe ambities en initiatieven is volgend jaar beperkt ruimte.

Onzekere financiële situatie
,,Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W om nieuwe ambities te formuleren. Ondanks de onzekere financiële situatie van gemeenten kunnen zij met een solide meerjarenbegroting starten," aldus wethouder financiën Arjan Kraijo. Reden voor de financiële onzekerheid is het uitblijven van structurele compensatie door het rijk van de kosten in het sociaal domein. Vooral de kosten voor de jeugdzorg zijn hoog. Pas na de vorming van het kabinet krijgen gemeenten hierover duidelijkheid. Ook kan de herverdeling van het gemeentefonds nadelig uitpakken. Voor Alblasserdam is het daarom belangrijk om nog nadrukkelijker dan voorheen te sturen op de kosten van onder andere gemeenschappelijke regelingen zoals de Service Organisatie Jeugd en de Sociale Dienst Drechtsteden.

Dé plek voor zorg
Ook belangrijk is dat de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan dé plek wordt waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. De inwoner centraal stellen moet leiden tot betere zorg en voorkomen dat de kosten verder stijgen.

Wonen en bereikbaarheid
In 2022 verwachten we te starten met de bouw van de eerste woningen bij Haven-Zuid en aan de West Kinderdijk (project Kloos). Dit betekent een flinke stap in het op peil brengen van onze woningvoorraad. Daarnaast maken we vaart met (kleinere) woningprojecten zoals op het Wipmolenterrein. Voor een bereikbaar dorp werken we in 2022 aan een Transferium (voor bezoekers van Kinderdijk) en het busstation aan de Grote Beer. Hoe de inrichting van het dorp zich verder ontwikkelt hangt mede af van de keuze die de gemeenteraad maakt bij het vaststellen van de Omgevingsvisie.

Veiligheid
In 2022 gaan we verder met het Handhavingsplan. Ook werken we aan herkennen en signaleren van ondermijnende activiteiten. Met onze partners kijken we welke acties we kunnen doen binnen het bestaande budget. ,,Extra investeringen zijn vooralsnog niet ingeboekt," zegt Kraijo.

Jongeren
Ook in 2022 zijn de gevolgen van corona zichtbaar en merkbaar in onze samenleving. Het met elkaar in gesprek blijven moet het (verder) uitvergroten van tegenstellingen voorkomen. We zetten extra in op het jongerenwerk. ,,Meer aandacht voor jongeren, van Zomerpaspoort tot begeleiding van oudere jeugd door jongerenwerkers, heeft zijn meerwaarde bewezen'', besluit de wethouder.

Behandeling begroting
Op 15 oktober hebben burgemeester en wethouders de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 26 oktober is de begroting in een presentatie nader toegelicht aan de raad. Na bespreking in de auditcommissie op 28 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting in de vergadering van dinsdag 9 november. Belangstellenden kunnen deze vergadering online volgen.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.