College presenteert collegeprogramma en sluitende begroting

07 oktober 2010
College presenteert collegeprogramma en sluitende begroting

ALBLASSERDAM - Het college van B&W heeft vandaag het nieuwe collegeprogramma 2010-2014, Alblasserdam, sterk door verbinding, en de begroting 2011 gepresenteerd. De begroting 2011 is sluitend. De financiële consequenties van het collegeprogramma zijn hierin verwerkt.

Met de aankomende rijksbezuinigingen is in de begroting nog geen rekening gehouden.

Het collegeprogramma en de begroting staan op de agenda van de gemeenteraad op 10 november 2010.

Collegeprogramma
Solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid zijn de kernwaarden in het nieuwe collegeprogramma. Het college wil een actieve overheid zijn die samen met ondernemers, inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners zorgen voor samenhang en ontwikkeling in de gemeente. Zorg voor elkaar, solidariteit en meedoen zijn belangrijk voor de sociale samenhang in de gemeenschap.

Het college heeft zes hoofddossiers die de komende jaren extra aandacht krijgen in Alblasserdam: meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiën.

Eind juni heeft het college het concept collegeprogramma aan 30 maatschappelijke partners voorgelegd om kritisch mee te kijken op hun specifieke terrein. 25 Partners hebben hier gehoor aan gegeven en het college een reactie gestuurd. De reacties zijn overwegend positief en bevestigend. Opvallend is dat partijen geen suggesties hebben gedaan die extra geld kosten.

Het college heeft de reacties zorgvuldig afgewogen en een aantal reacties overgenomen in het definitieve collegeprogramma. Alle partijen hebben inmiddels een brief van het college en het definitieve collegeprogramma ontvangen.

Begroting 2011 en meerjarenperspectief
Het college presenteert een sluitende begroting 2011 door 9 ton te bezuinigen, onder andere op het beheer van de openbare ruimte en personele kosten. Het college heeft ervoor gezorgd dat het volledige collegeprogramma in stand blijft en de sociale infrastructuur wordt ontzien. De belastingen worden niet verhoogd; inwoners moeten wel rekening houden met een inflatiecorrectie.

Ook het meerjarenperspectief 2012-2014 is structureel sluitend. Hiermee hanteert de gemeente een strenger beleid dan de Provincie van de gemeenten eist. De gemeente vindt het echter belangrijk om zo goed mogelijk gesteld te staan om de aankomende rijksbezuinigingen op te vangen. De strenge norm is ook conform het collegeprogramma.

Rijksbezuinigingen
De rijksbezuinigingen zijn nog niet in de begroting verwerkt. De exacte omvang hiervan is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaat het voor Alblasserdam om een bedrag tussen 1,1 tot 2,1 miljoen euro op een begroting van 36 miljoen euro. Er zijn ontwikkelrichtingen bepaald aan de hand waarvan het college de komende periode verder op zoek gaat naar het verminderen van uitgaven en/of het vermeerderen van inkomsten. Het gaat om het uitvoeren van het raadsonderzoeksprogramma, bijvoorbeeld rondom vastgoed en beheer sportaccommodaties. Daarbij zijn er regionale taakstellingen opgelegd bij verschillende gemeenschappelijke regelingen zoals bij de GR Drechtsteden. De gemeente licht het bestaand beleid door, mede in relatie tot het coalitieakkoord en de daarin genoemde bezuinigingsrichtingen. Het college is al begonnen met de voorbereidingen voor deze ombuigingsoperatie.

Perspectiefnota 2012
Bij de Perspectiefnota 2011 heeft het college besloten om de financiële vertaling van het meerjarenperspectief gefaseerd op te pakken. De fasering is gekozen om meer tijd te krijgen om goed na te denken over het sluitend krijgen van het meerjarenperspectief. De eerste fase bevat de opstelling van de begroting 2011 en het meerjarenperspectief 2012-2014. Deze is nu afgerond.

De tweede fase betreft de opstelling van de Perspectiefnota 2012 en de totstandkoming van de programmabegroting 2012-2015. Dit proces zal samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden vormgegeven.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.