De wonderbaarlijke carriere van Jan Heijkoop: voor de tweede keer waarnemend burgemeester van Alblasserdam

31 januari 2023 • 00:01 door Hennie van der Zouw
De wonderbaarlijke carriere van Jan Heijkoop: voor de tweede keer waarnemend burgemeester van Alblasserdam

Jawel hoor, daar is tie weer. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam stopt er mee en Jan Heijkoop wordt voor de tweede keer Waarnemend Burgemeester van Alblasserdam en dat terwijl hij inmiddels ook al Waarnemend Burgemeester van Hendrik-Ido- Ambacht is, als opvolger van zichzelf. Hij is hiermee wel een veel gevraagd waarnemer geworden, want voor zover ik het kan nagaan, heeft hij nu vijf keer de functie van Waarnemend Burgemeester bekleed..

Jan Heijkoop is geboren op 18 april 1953. Zijn geboorteplaats Oud-Alblas. (Partij: CDA)

Politieke functies van Jan Heijkoop:

- 1982-2001: Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland
- 1995-1999: Lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Burgemeester Functies van Jan Heijkoop:

2000-2002: Jan Heijkoop: (Waarnemend) Burgemeester van Cromstrijen

Opvolgers: 
- 2003-2006: Dick (D.) Kraaijveld CDA (Waarnemend) Burgemeester
- 2006-2011: Giel (G.A.A.J.) Janssen Giel Janssen
- 2011-2011: Erik (F.D.) van Heijningen (Waarnemend) Burgemeester
- 2011-2018: Jan (J.J.) Luteijn 

Vanaf 1 januari 2019 maakt de gemeente Cromstrijen samen met de gemeenten Korendijk, Strijen, Binnenmaas en Oud-Beijerland deel uit van de Gemeente Hoeksche Waard.

2007-2012: Jan Heijkoop: (Waarnemend) Burgemeester van Oostflakkee

Opvolger: 
- 2012-2013: Huub (H.A.) van der Meer (Waarnemend) Burgemeester

Oostflakkee is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente vormde het oosten van het eiland Goeree-Overflakkee. De gemeente was in 1966 ontstaan na de samenvoeging van de gemeenten Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge en ging in 2013 op in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

2012-2022: Jan Heijkoop: Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

Opvolgers:
- 2022-2023: Jan Heijkoop (Waarnemend) Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
- 2023-        : ?

2014-2015: Jan Heijkoop: (Waarnemend) Burgemeester van Alblasserdam

Opvolgers:
- 2015-2023: Jaap (J.G.A.) Paans
- 2023-2023: Jan Heijkoop (Waarnemend) Burgemeester van Alblasserdam
- 2023-        : Jan Willem Boersma (Beoogd opvolger)


Leven en werk
Van 1982 tot 2001 was Jan Heijkoop lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarvan enkele jaren als CDA-fractievoorzitter. Daarnaast was hij vanaf 1995 lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In oktober 1999 stapte hij als Gedeputeerde tegelijk met de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin Joan Leemhuis-Stout op vanwege de zogenaamde Ceteco-affaire. Van 2000 tot 2002 was Jan Heijkoop waarnemend burgemeester van de Gemeente Cromstrijen. 


Naast zijn bestuurlijke activiteiten is hij ook Directeur geweest van een zuivelbedrijf en van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van WLTO en LTO Noord.

Burgemeestersfuncties
In september 2007 werd hij benoemd tot waarnemend Burgemeester van de Gemeente Oostflakkee. Per 1 februari 2012 werd Jan Heijkoop benoemd tot Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Per 1 september 2014 volgde hij Bert Blase als waarnemend Burgemeester van Alblasserdam op. Dit waarnemerschap duurde tot 1 juli 2015. Op die datum werd Jaap Paans geïnstalleerd als nieuwe Burgemeester van Alblasserdam. Naast de waarneming in Alblasserdam, bleef Jan Heijkoop Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Op 1 februari 2018 is Jan Heijkoop op voordracht van de Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht herbenoemd voor een tweede termijn.

Op 5 juli 2022 werd bekendgemaakt dat hij per 1 december van dat jaar stopt hij als Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Met ingang van 1 december 2022 werd hij echter benoemd tot waarnemend Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Hij blijft dat waarschijnlijk tot eind van het jaar 2023. Met ingang van 31 januari 2023 werd Jan Heijkoop voor de duur van twee maanden opnieuw benoemd tot waarnemend Burgemeester van Alblasserdam naar aanleiding van het vertrek van Jaap Paans, naast het waarnemend Burgemeesterschap van Hendrik-Ido-Ambacht. Naar verwachting wordt de nieuwe Burgemeester van Alblasserdam op 30 maart 2023 geïnstalleerd.

Lijst van Burgemeesters van Alblasserdam

1825 - 1838    C.A. Pijl
1838 - 1850    W. van Wageninge Wzn
1850 - 1886    J. van Lakerveld Bisdom, vanaf 1852 tevens burgemeester van Oud-Alblas
1886 - 1896    Jhr. Florent Sophius (F.S.) op ten Noort. Ook burgemeester van Oud-Alblas en burgemeester van Ede
1896 - 1897    Joost William Jan baron Taets van Amerongen, later burgemeester van Monster
1898 - 1907    Jhr. Volkert Huibert de Villeneuve, later burgemeester van Hillegersberg en Schiebroek
1908 - 1914    Theodoor Cluysenaer, voorheen burgemeester van Adorp en van Borculo, later burgemeester van Wormerveer
1914 - 1923    Simon (S.) Berman, voorheen burgemeester van Kwadijk, Middelie en Warder, van Schagen en van Bedum
12 juni 1923 - 15 oktober 1940    J. van Scheers
15 oktober 1940 - 15 februari 1941    ir. H. Popping, waarnemend, tevens burgemeester van Sliedrecht
15 februari 1941 - 25 mei 1943    Laurens Looij
1 juli 1943 - 8 mei 1945    P.H. Oldemans (van Uythoven), NSB,  in 1945 tevens burgemeester van Oud-Alblas
9 mei 1945 - 31 december 1945    C.G. van Dobben de Bruijn, ARP,  waarnemend, tevens burgemeester van Oud-Alblas
1 januari 1946 - 1 februari 1968     Laurens Looij
februari 1968 - 1 augustus 1981    J.H. Vijgeboom, PvdA,  voorheen burgemeester van Geervliet en Heenvliet, later waarnemend burgemeester van Haastrecht en Vlist
1981 - 1999    Martin (M.J.) Bruin, PvdA, voorheen burgemeester van Arkel en Kedichem
1 september 1999 - 2007    Ad (A.D.) van den Bergh, CDA,  was waarnemend burgemeester van Strijen, daarvoor burgemeester van Diepenveen
1 juli 2007 - 2 november 2009    Lennie (L.M.) Huizer, PvdA, waarnemend burgemeester.
2 november 2009 - 2014    Bert (A.B.) Blase, PvdA.
1 september 2014 - 30 juni 2015    Jan (J.) Heijkoop, CDA, waarnemend.
1 juli 2015 - 30 januari 2023    Jaap (J.G.A.) Paans, VVD, voorheen griffier van de gemeenteraad van Rotterdam
31 januari 2023 - 30 februari 2023    Jan (J.) Heijkoop, CDA, waarnemend.
30 februari 2023 -     Jan Willem Boersma (Kandidaat Burgemeester)

Familie
Jan Heijkoop is getrouwd en heeft 4 kinderen. Jan Heijkoops broer Dirk is Burgemeester van Hardinxveld-Giessendam en Jan Heijkoops zoon Peter is wethouder van Dordrecht.


-.-

Wat was de Ceteco affaire?
De Ceteco-affaire werd later de naam voor een affaire in 1999, toen aan het licht kwam, dat de provincie Zuid-Holland in het geheim voor ongeveer twee miljard gulden bankierde met als doel het maken van winst!

In september 1988 machtigen Provinciale Staten van Zuid-Holland het College van Gedeputeerde Staten (GS) om tot 200 miljoen gulden per transactie aan te trekken of uit te lenen zonder dat daar apart toestemming van de Staten voor nodig was. Dit zogenoemde kasgeldbesluit kreeg voorafgaand goedkeuring van de toenmalige staatssecretaris Dieuwke de Graaff-Nauta en minister Kees van Dijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel het gezien kan worden als bankieren wordt daar in het besluit niets over vermeld. In 1995 besluiten GS op voorstel van de kasgeldbeheerder Karel Baarspul om een actief treasurybeleid te voeren en overtollig kasgeld winstgevend te maken. Commissaris der Koningin Joan Leemhuis-Stout is tegen deze constructie, maar wordt overruled door GS. Het besluit wordt niet naar het ministerie gezonden, terwijl dat volgens artikel 192 van de Provinciewet had moeten gebeuren en de bankiersactiviteiten worden geheimgehouden.

Hoewel de provincie in het begin geld verdient, gaat het fout bij het uitlenen aan het handelshuis Ceteco. Dit kreeg zijn eerste lening in 1995 en nog diverse daarna. In 1999 moet Ceteco zijn betalingsverplichtingen opschorten omdat het bijna failliet is als gevolg van de crisis in Zuid-Amerika. Ceteco heeft op dat moment 47,5 miljoen gulden van de provincie geleend die naar haar geld kan fluiten. Het aan Ceteco uitgeleende bedrag blijkt echter het topje van een financiële ijsberg te zijn. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de provincie voor zo’n 1,7 miljard gulden heeft uitstaan en nog voor 600 miljoen aan toezeggingen heeft gedaan.

Op 7 juli 1999 heeft het Algemeen Dagblad de primeur en maakt bekend dat de provincie wordt meegezogen in de ondergang van Ceteco. Achteraf blijkt dat men op het ministerie van Financiën al in 1996 argwaan had, maar dat de provincie had verzekerd dat er geen risico's worden gelopen.

Oud-minister Van Dijk wordt als voorzitter van een Commissie aangesteld om onderzoek te doen. Sommigen bekritiseerden dat omdat hij in twee opzichten medeverantwoordelijkheid droeg, zowel door de rol die het ministerie van Binnenlandse Zaken gespeeld had in de ontwikkeling van een 'ondernemende' bestuurscultuur bij provincies en gemeenten, maar ook door de goedkeuring van het kasgeldbesluit dat Provinciale Staten in 1988 namen.

Een van de conclusies van het op 1 oktober 1999 gepubliceerde rapport was dat er ontoelaatbare risico’s zijn genomen, hetgeen gelegen zou hebben aan de eigengereidheid van de kasgeldbeheerder Karel Baarspul maar ook aan de tekortschietende controlemechanismen. Baarspul werd op 10 september 1999 geschorst door GS en later strafrechtelijk vervolgd. De affaire leidde verder tot Kamervragen en het aftreden van de commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout en de gedeputeerden Jaap Wolf, Jan Heijkoop en Arie de Jong en het vertrek van de griffier A. Korff. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper verbood op aandringen van de Tweede Kamer het bankieren door overheidsorganen.

-.-

Joan Leemhuis-Stout
Joan Marika Leemhuis-Stout is een Nederlands VVD-politicus en bestuurder. Ze werd vooral bekend toen ze als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland moest aftreden na de Ceteco-affaire.

Na het gymnasium in Nijmegen studeerde ze landbouwkunde aan de Landbouwhogeschool waar ze in 1972 haar ingenieursbul behaalde. Hierna werkte ze twaalf jaar als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Daarna werkte ze als hoofd algemene zaken van de Centrale Landinrichtingsdienst in Utrecht en als medewerker van het Bureau Unie van Waterschappen. In juni 1984 werd ze dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland als opvolgster van Leo van Heugten die burgemeester van Nieuwerkerk aan den IJssel was geworden. Daarmee werd ze de eerste vrouwelijke dijkgraaf van Nederland. Deze functie vervulde ze ruim tien jaar. Op 1 september 1994 werd ze, voor velen vrij onverwacht, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Dit bleef ze tot ze op 16 oktober 1999 aftrad na de Ceteco-affaire, waarmee ze de politieke verantwoordelijkheid voor de onzorgvuldigheid waarmee was omgegaan met de provinciale financiën op zich nam.

Na haar aftreden als commissaris van de Koningin nam Leemhuis-Stout vele bestuurlijke functies aan, waaronder die van lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, sinds 2001 voorzitter van de raad van toezicht van TNO en sinds 2008 voorzitter van Cedris, brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Op 29 april 2003 werd Leemhuis-Stout geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Leemhuis-Stout was van 2009 tot 1 juni 2015 voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Vanaf 1 juli 2011 was Leemhuis-Stout bijna anderhalf jaar waarnemend burgemeester in de gemeente Schiedam, dit na het opstappen van burgemeester Wilma Verver-Aartsen eerder die maand. Van 20 mei tot 18 oktober 2015 was zij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg ter tijdelijke vervanging van Hans van der Sluijs. Van september 2016 tot maart 2017 was ze waarnemend commissaris van de Koning in Friesland als opvolger van haar partijgenoot John Jorritsma die burgemeester van Eindhoven werd.

Leemhuis-Stout is gehuwd en heeft een zoon.

-.-


De Burgemeesters van Hendrik-Ido-Ambacht

18?? - 1832: D.W. Nibbelink
1832 - 1844: Wouter Dirk Nibbelink
1844 - 1852: W. Roodenburg
1852 - 1853: Mr. J.J. de Reus
1853 - 1855: Hendrik Willem Metman
1855 - 1885: C. van Aken
1885 - 1888: Jan Hugo ter Spill
1888 - 1896: A.A. van Elk
1896 - 1911: W. Spoor
1911 - 1915: Jhr. mr. P.A.G. de Milly van Heiden Reinestein
1915 - 1926: F.R. van der Wedden
1926 - 1938: Johannes Kneppelhout
1938 - 1950: Hendrik Duiker (CHU)
1950 - 1951: Klaas Aantjes (ARP). Overleden tijdens eerste jaar van zijn burgemeesterschap.
1951 - 1965: G.A. Bax (ARP). Rond 1956 tevens waarnemend burgemeester van Heerjansdam.
1966 - 1978: J.C. de Ridder. (ARP)
1978 - 1988: Jan Hof. (VVD)
1989 - 1996: Jan Broekhuis. (VVD)
1996 - 2011: Herman Jonker. (PvdA)
2012 - 2022: Jan Heijkoop (CDA)
2022 - 2023: Jan Heijkoop. (CDA) Waarnemend.
2023 - : ?

-.-


Met dank aan Wikipedia voor de gegevens over Burgemeester Jan Heijkoop en aan de originele makers van de foto's.

Met een vriendelijke groet van uw Columnist.

Hennie van der Zouw.


Column nr. 78.

Over de columnist

Hennie van der Zouw

Hennie van der Zouw, oud leerkracht uit het basis-onderwijs en inmiddels 'pensionado,' is geboren in Bolnes in de gemeente Ridderkerk en sinds 1995 inwoner van Alblasserdam. Hennie is getrouwd en vader van een zoon. Hij is geinteresseerd in computers, I.C.T., stripverhalen, sport en geschiedenis.

Hennie heeft in de laatste dertig jaar een aantal artikelen gepubliceerd in het Stripschrift, een blad met achtergrondverhalen over strips en het beeldverhaal in het algemeen. Ook zijn er enkele artikelen onder zijn naam in zogenaamde Fanzines verschenen in Engeland en de Verenigde Staten, handelend over de comic uitgaven over de helden uit de verhalen van Robert E. Howard (o.a. Conan) en Edgar Rice Burroughs (o.a. Tarzan).

Hennie van der Zouw is ook de webmaster van de websites van H.V. Anderz. waarop een uitgebreide presentatie van zijn interesses, hobbies en nog veel meer te vinden is......


Hennie heeft, onder pseudoniem een aantal sportboeken en de eerste twee delen van een roman-cyclus geschreven en in eigen beheer gepubliceerd bij uitgeverij Brave New Books. De boeken over wielrennen, voetbal en schaatsen weerspiegelen de interesse van Hennie in die sporten. 

Er zijn onder zijn eigen naam ook inmiddels vier bundels van zijn op www.alblasserdam.net gepubliceerde columns verschenen en ook heeft hij een tweedelige biografie over zijn vader geschreven. Heel trots is Hennie ook op het boek over Hein, de broer van zijn vader, waar hij naar vernoemd is. Inmiddels is Hennie ook begonnen aan een boek over zijn moeder.

In 2021 was de derde bundel van de columns verschenen. Columns, altijd verankert in de geschiedenis, die proberen om Alblasserdam in het grotere verband van de wereldgeschiedenis en de tijd te laten zien......


En begin van het jaar 2023 verscheen het vierde deel van de verzamelde columns van Hennie van der Zouw op Alblasserdam.net. Alle vier de bundels met de verzamelde columns zijn gepubliceerd onder de naam: Terugblik op Alblasserdam.


Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
12 mei
Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
03 feb
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
06 dec
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
07 okt
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam
25 aug
Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.