Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam

25 augustus 2023 • 09:57 door Hennie van der Zouw
Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam

DuPont en Chemours, grote vervuilers van de Wereld en dus ook van Alblasserdam

'The Chemours Company' is een Amerikaans chemisch bedrijf dat in juli 2015 werd opgericht, als een spin-off van DuPont. Het heeft zijn hoofdkantoor in Wilmington, Delaware, Verenigde Staten. In het volgende verhaal zullen beide namen voorkomen. DuPont Dordrecht en dus ook Chemours Dordrecht, eigenlijk twee onafhankelijke bedrijven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn..... en inmiddels dus ook hun naargeestige sporen in Alblasserdam en de rest van de wereld hebben nagelaten!

Ja, naargeestig, want die sporen zijn het door deze tak van industrie, die zich helaas niet alleen in Dordrecht bevindt, maar op veel plaatsen in de wereld, uitgestootte P.F.A.S., wat zich inmiddels wereldwijd in onze leefomgeving bevind, van de Arctic tot Antarctica, van Australie tot Alaska en van Japan tot California, kortom verspreid over de gehele wereld, kankerverwekkend en heel erg slecht afbreekbaar!!!  

-.-


Eind juni 2023 werden de bewoners van Alblasserdam en de andere Drechtsteden opgeschrikt door het publiceren van onvoorstelbare cijfers rondom de vervuiling van P.F.A.S. in de sloten en het zwemwater in onze Drechtsteden. Vooral het water in onze Alblasserdamse openwater zwemplas, het Lammetjeswiel (zie foto hierboven) kwam hier met heel hoge concentraties P.F.A.S. in het nieuws.

Het R.I.V.M. gaat inmiddels, volgens een bericht in het A.D. van 3 juli, vooruitlopend op een opdracht van Gemeentes of de Provincie Zuid-Holland al beginnen met een onderzoek : R.I.V.M. gaat risico van giftige P.F.A.S. in zwemplas onderzoeken: 'Hoeveel krijg je daadwerkelijk binnen?' 

Het A.D.: 'Zwemplassen en sloten ruim rondom Chemours zijn zeer ernstig verontreinigd met giftige P.F.A.S.. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet voor mensen die daar (af en toe) zwemmen? Het R.I.V.M. gaat de risico's beoordelen bij recreatieplas Het Lammetjeswiel in Alblasserdam. ,,Er kan een grote hoeveelheid P.F.A.S. in het water zitten, maar het gaat er om wat je daadwerkelijk binnenkrijgt!”

-.-

Uitzending van Zembla op 15 juni 2023: De P.F.A.S.-doofpot

Op de website van Zembla staat hierover: 'Vrijwel de hele aarde is vervuild met giftige P.F.A.S.-chemicaliën! Deze ‘forever chemicals’, verwerkt in bijvoorbeeld cosmetica en anti-aanbaklagen van pannen, worden onder meer in verband gebracht met kanker, nierbeschadiging en hartaandoeningen en zorgen voor een verminderde werking van het immuunsysteem.

P.F.A.S. zijn niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu en zitten inmiddels in het bloed van bijna alle mensen! Wereldwijd zijn er al zeker driehonderd diersoorten mee besmet. In de Verenigde Staten barst in 2015 een gigantisch milieuschandaal los als blijkt dat chemiebedrijf DuPont, een van de grootste verspreiders van de giftige stof, decennialang zweeg over de gevolgen van P.F.A.S. voor mens en milieu.

Een kopie van de Amerikaanse fabriek staat sinds begin jaren ‘60 aan de rivier de Merwede in Dordrecht. Wat wisten ze daar al die jaren over het gevaar? Aan de hand van Amerikaanse rechtbankstukken, open source onderzoek en vertrouwelijke documenten reconstrueert Zembla wat de industrie wist op welk moment en wat ze met die kennis deden. En stuit daarbij op onthullende nieuwe informatie."

De P.F.A.S.-doofpot (Uitgezonden op 15 juni 2023 bij BNNVARA op NPO 2)
Regie & samenstelling: Roelof Bosma
Research: Marco de Lange en Vincent Harmsen
Eindredactie: Manon Blaas


-.-

R.I.V.M.: De zorg voor morgen begint vandaag.

Wat schrijft het R.I.V.M. op zijn website over het P.F.A.S. probleem?

R.I.V.M. ondersteunt overheden met kennis over P.F.A.S. in de leefomgeving

Per- en polyfluoralkylstoffen (P.F.A.S.) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, P.F.O.A. (perfluoroctaanzuur) (perfluoroctaanzuur) en P.F.O.S. (perfluoroctaansulfonaten) (perfluoroctaansulfonaten). P.F.A.S. kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.

Lees hier het magazine over het verbod op P.F.A.S. in Europa

Het magazine over het verbod op P.F.A.S. in Europa is er nu ook in het Engels

Waarvoor worden P.F.A.S. (Per- en polyfluoralkylstoffen) gebruikt? 

P.F.A.S. hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten. Bijvoorbeeld in smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. 

Welke schadelijke eigenschappen hebben P.F.A.S.?

Van een aantal P.F.A.S. is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld P.F.O.S. (perfluoroctaansulfonaten) en P.F.O.A. (perfluoroctaanzuur). Ook over de ongewenste eigenschappen van GenX-stoffen is steeds meer informatie beschikbaar. Van deze stoffen is bekend dat ze:

  • Niet of nauwelijks afbreken in het milieu (ze zijn persistent)
  • Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch)
  • Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (ze zijn mobiel) en/of
  • Ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten (ze zijn bioaccumulerend)

Lees meer over de risico’s van P.F.A.S

Hoe kom je in contact met P.F.A.S.? 

Je kan op verschillende manieren in contact komen met P.F.A.S. Bijvoorbeeld via voedsel, drinkwater, bodem en consumentenproducten.

Mensen kunnen zelf weinig doen om P.F.A.S. in voedsel en drinkwater te vermijden. Dit komt doordat P.F.A.S. in veel verschillende voedingsmiddelen voorkomt. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn van groot belang om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden P.F.A.S. mee binnen. Ons voedsel levert namelijk ook voedingsstoffen die we nodig hebben.  Wel kun je letten op de gebruiksartikelen die je koopt. Door producten te kopen die geen P.F.A.S. bevatten draag je bij aan minder verspreiding van P.F.A.S. 

Voor meer informatie over P.F.A.S. in producten kun je kijken op Waarzitwatin.nl.

Hoe komen P.F.A.S. in het milieu terecht? 

P.F.A.S. kunnen in het milieu terechtkomen via de lucht of via het afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken. Ze kunnen ook in het milieu terecht komen door het gebruik van bijvoorbeeld brandblusmiddelen die P.F.A.S. bevatten. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en kunnen in kleine hoeveelheden terecht komen in voedsel of drinkwater. 

Welke effecten kunnen P.F.A.S. hebben op de gezondheid en milieu?

Van P.F.A.S. is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. De stoffen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren
kind. Ook kunnen P.F.A.S. een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken.. De stoffen kunnen verder schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen problemen opleveren voor dieren in de top van de voedselketen, zoals vogels en zoogdieren. 

De precieze eigenschappen verschillen per specifieke P.F.A.S.. De ene P.F.A.S. verspreidt zich bijvoorbeeld sneller of is schadelijker dan de andere P.F.A.S.. Ook zijn er heel veel P.F.A.S. waar nog weinig over bekend is. Van deze P.F.A.S. is dus niet duidelijk of ze ongewenste eigenschappen hebben. We weten wel dat veel P.F.A.S. niet of nauwelijks afbreken in het milieu.  

Te veel blootstelling aan P.F.A.S. in Nederland

Of P.F.A.S. daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder andere af van hoeveel P.F.A.S. mensen binnen krijgen over de tijd. Mensen in Nederland krijgen te veel P.F.A.S. binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit  onderzoek van het R.I.V.M. uit 2021. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan.

Van de effecten die P.F.A.S. kunnen veroorzaken, worden effecten op het immuunsysteem als eerste verwacht. Deze effecten kunnen al optreden als mensen over een langere periode kleine hoeveelheden P.F.A.S. binnen krijgen. Bij de huidige blootstelling vanuit voedsel en kraanwater kunnen deze effecten niet worden uitgesloten. Het R.I.V.M. adviseert de overheid daarom om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met P.F.A.S.

Verder onderzoek

De kennis over P.F.A.S. en gezondheid is en blijft in ontwikkeling. Het R.I.V.M. doet onderzoek naar P.F.A.S. bijvoorbeeld in bodem en oppervlaktewater. Ook werkt het R.I.V.M. namens Nederland samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een voorstel voor een Europees verbod op P.F.A.S.

Lees meer over het recente onderzoek over de effecten van P.F.A.S. op de gezondheid.

Minder P.F.A.S.

Om ervoor te zorgen dat er minder P.F.A.S. in de leefomgeving terechtkomen, werkt het R.I.V.M. in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W = Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) mee aan een Europees traject om het gebruik en de productie van P.F.A.S. aan banden te leggen. Maar omdat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig blijven. Daarom is het belangrijk dat de overheid er ook aan werkt om het contact met deze stoffen zoveel als mogelijk terug te dringen. 

Zie ook: https://www.rivm.nl/pfas

-.-

Poly- en perfluoralkylstoffen

Poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als P.F.A.S.) zijn een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomen. Stoffen die tot deze groep behoren zijn onder andere perfluoroctaanzuur (P.F.O.A. of C8) en perfluoroctaansulfonaat (P.F.O.S.). P.F.A.S. in polymere vorm bevinden zich in alledaagse producten zoals kleding, fastfood-verpakkingen, anti-aanbakpannen en in A.F.F.F.-blusschuim. Een bron van P.F.A.S. zijn afvalstoffen die ontstaan bij de toepassing van de GenX-techniek. Deze bevinden zich in het afvalwater dat wordt geloosd. Een product van de GenX-techniek is teflon (polytetrafluoretheen), dat toegepast wordt als antiaanbaklaag in pannen.

Deze stoffen worden bestudeerd in de organofluorchemie en komen in de natuur niet voor. Ze kunnen zich ophopen in organismen en enkele P.F.A.S. zijn mogelijk kankerverwekkend. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco publiceerde maandag 25 november 2019 een zogenaamde hittekaart van 396 sterk verontreinigde locaties in Nederland (Zie kaart hieronder). Het bureau pleit voor beperking van de productie. 


-.-

Effecten van de blootstelling aan P.F.A.S. op het menselijk lichaam


Bron afbeelding: Europees Milieuagentschap

-.-

Een zeer indringende Amerikaanse Film:

Dark Waters

Dark Waters is een Amerikaanse historische dramafilm uit 2019 onder regie van Todd Haynes. De film is gebaseerd op de lange, juridische strijd die advocaat Robert Bilott eind jaren 1990 begon te voeren tegen chemiebedrijf DuPont. De hoofdrollen worden vertolkt door Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins en Bill Pullman.


Dark Waters (een film uit 2019)
'Dark Waters' is een Amerikaanse historische dramafilm uit 2019, onder regie van Todd Haynes. De film is gebaseerd op de lange, juridische strijd die advocaat Robert Bilott, eind jaren 1990 begon te voeren tegen chemiebedrijf DuPont. De hoofdrollen worden vertolkt door Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins en Bill Pullman.

Verhaal (in het kort)
Een advocaat ontdekt een duister verband tussen een groot aantal onverklaarde sterfgevallen en een van de grootste bedrijven ter wereld. Hij zet zijn leven en carrière op het spel om de waarheid aan het licht te brengen!

Voorgeschiedenis
Bedrijfsadvocaat Robert Bilott werd in 1998 door een veehouder uit Parkersburg (West Virginia) ingeschakeld om een rechtszaak aan te spannen tegen het chemiebedrijf DuPont. De veehouder meende dat het bedrijf een plaatselijke kreek, waar zijn vee van gedronken had en ziek van was geworden, vervuild had. In de daarop-volgende juridische strijd tegen DuPont bracht Bilott een decennialange geschiedenis van milieuverontreiniging aan het licht. Het ging in het bijzonder om de ongezonde effecten van perfluoroctaanzuur (C8), een van de P.F.A.S.

Onder de titel 'The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare' schreef journalist Nathaniel Rich in januari 2016 voor The New York Times een artikel over Bilotts lange, juridische strijd. Twee jaar later regisseerde Stephanie Soechtig met 'The Devil We Know' (2018) ook een documentaire over het onderwerp.

Productie
Productiebedrijf Participant Media verwierf de filmrechten op het artikel van Nathaniel Rich en het levensverhaal van advocaat Robert Bilott. Matthew Carnahan schreef de eerste versie van het script, dat nadien meermaals herschreven werd door Mario Correa.

In september 2018 raakte bekend dat het project, dat aanvankelijk bekend was onder de titel 'Dry Run,' door Todd Haynes zou geregisseerd worden. Een maand later werd bericht dat Mark Ruffalo, die als producent bij het project betrokken was, ook de hoofdrol zou vertolken. Begin 2019 werd de rest van de cast bekendgemaakt. Onder meer Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Bill Pullman, Mare Winningham en William Jackson Harper werden aan het project toegevoegd. De opnames gingen midden januari 2019 van start en eindigden in maart 2019. Er werd gefilmd in onder meer Cincinnati en Hamilton (Ohio). De film ging op 22 november 2019 in première.

-.-

Zie ook: https://www.ad.nl/dordrecht/dwangsom-chemours-nog-niet-van-kracht~a39dd045/
Dank aan alle originele plaatsers op het internet

Bronnen: R.I.V.M. / G.G.D. / Europees Milieuagentschap / SWECO / BNN/VARA.


Uw Columnist

Hennie van der ZouwColumn 81.


Zie ook: https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/357085/film-dark-waters-en-discussie-over-chemours-en-pfas

Zie ook: https://www.ad.nl/commentaar/verbod-op-pfas-laat-wel-heel-lang-op-zich-wachten~a3822fc9/

Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/diederik-gommers-doet-aangifte-tegen-chemours-ik-voel-me-schuldig-tegenover-mijn-kinderen~a33bc1b5/

Zie ook: https://www.ad.nl/gezond/studie-koppelt-blootstelling-aan-pfas-chemicalien-aan-hogere-kans-op-kanker-bij-vrouwen~aa3e0972/

Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/chemours-effect-terug-te-zien-in-de-winkels-pannen-met-pfas-kunnen-we-bijna-niet-meer-verkopen~a30c4530/

Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/advocaat-ficq-blij-met-onderzoek-om-naar-chemours-onverschillige-vervuilers-die-ziekte-op-de-koop-toe-nemen~a518909e/

Over de columnist

Hennie van der Zouw

Hennie van der Zouw, oud leerkracht uit het basis-onderwijs en inmiddels 'pensionado,' is geboren in Bolnes in de gemeente Ridderkerk en sinds 1995 inwoner van Alblasserdam. Hennie is getrouwd en vader van een zoon. Hij is geinteresseerd in computers, I.C.T., stripverhalen, sport en geschiedenis.

Hennie heeft in de laatste dertig jaar een aantal artikelen gepubliceerd in het Stripschrift, een blad met achtergrondverhalen over strips en het beeldverhaal in het algemeen. Ook zijn er enkele artikelen onder zijn naam in zogenaamde Fanzines verschenen in Engeland en de Verenigde Staten, handelend over de comic uitgaven over de helden uit de verhalen van Robert E. Howard (o.a. Conan) en Edgar Rice Burroughs (o.a. Tarzan).

Hennie van der Zouw is ook de webmaster van de websites van H.V. Anderz. waarop een uitgebreide presentatie van zijn interesses, hobbies en nog veel meer te vinden is......


Hennie heeft, onder pseudoniem een aantal sportboeken en de eerste twee delen van een roman-cyclus geschreven en in eigen beheer gepubliceerd bij uitgeverij Brave New Books. De boeken over wielrennen, voetbal en schaatsen weerspiegelen de interesse van Hennie in die sporten. 

Er zijn onder zijn eigen naam ook inmiddels vier bundels van zijn op www.alblasserdam.net gepubliceerde columns verschenen en ook heeft hij een tweedelige biografie over zijn vader geschreven. Heel trots is Hennie ook op het boek over Hein, de broer van zijn vader, waar hij naar vernoemd is. Inmiddels is Hennie ook begonnen aan een boek over zijn moeder.

In 2021 was de derde bundel van de columns verschenen. Columns, altijd verankert in de geschiedenis, die proberen om Alblasserdam in het grotere verband van de wereldgeschiedenis en de tijd te laten zien......


En begin van het jaar 2023 verscheen het vierde deel van de verzamelde columns van Hennie van der Zouw op Alblasserdam.net. Alle vier de bundels met de verzamelde columns zijn gepubliceerd onder de naam: Terugblik op Alblasserdam.


Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
12 mei
Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
03 feb
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
06 dec
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
07 okt
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
Na 80 columns wordt het tijd om toch maar eens een Alblasserdammer voor te stellen
01 juni 2023
Na 80 columns wordt het tijd om toch maar eens een Alblasserdammer voor te stellen
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.